စက်မှုလုပ်ငန်းများ


နေအိမ်> စက်မှုလုပ်ငန်းများ> လေကြောင်းနှင့်ကာကွယ်ရေး

လေကြောင်းနှင့်ကာကွယ်ရေး

2020-02-27 hqt

၎င်းသည်လေကြောင်းဆိုင်ရာပစ္စည်းကိရိယာများထုတ်လုပ်ခြင်းနှင့်ပတ်သက်လာလျှင်၊ အာကာသစက်မှုလုပ်ငန်းတွင်အသုံးပြုသောမည်သည့်အစိတ်အပိုင်းကိုမဆိုထုတ်လုပ်မှုသည်အရည်အသွေးအမြင့်ဆုံးထုတ်ကုန်နှင့်စံချိန်စံညွှန်းများအတိုင်းအပြင်းအထန်လိုက်နာရန်လိုအပ်သည်။ Kaito Mold Works, Inc. တွင်ကျွန်ုပ်တို့သည်ရှုပ်ထွေးသောနှင့်ထုံးစံအတိုင်းပစ္စည်းကိရိယာများကိုနှစ်ပေါင်းသုံးဆယ်ကျော်ထုတ်လုပ်နေပါသည်။ လေယာဉ်နှင့်အာကာသယာဉ်အတွက်စက်အစိတ်အပိုင်းများကိုအောင်မြင်စွာထုတ်လုပ်နိုင်ရန်ဆယ်စုနှစ်များစွာအတွေ့အကြုံမှမည်သည့်တိကျသောစံနှုန်းများကိုလိုက်နာရမည်ကိုကျွန်ုပ်တို့သိသည်။

In addition, we understand the tight turnaround times and budget pressures aerospace organizations deal with. That’s why numerous organizations trust us to not just get it right, but to get it right on time and within budget.

MANUFACTURING STANDARDS FOR THE AEROSPACE INDUSTRY

Aerospace standards cover a host of processes, from material handling to manufacturing procedures. This is understandable, considering that equipment costs, performance expectations and safety concerns are all factors that contribute to some of the strictest technical and product regulations of any industry today.

To meet these standards with confidence, Kaito Mould  Works has put into place a certified quality management system in accordance with AS9100D and ISO 9001:2015. Moreover, our accreditation is in accordance with the International Aerospace Quality Group Industry Controlled Other Party Management System. This means that all of our manufacturing, assembly, repair and engineering support of mechanical and electromechanical products follows the highest quality and industry standards.

CNC Machining for Aerospace Parts

When lives and performance are on the line, every part and piece of equipment must be manufactured appropriately. The manufacturing process should also be repeatable whenever necessary. For this reason, we continually offer computer numeric control (CNC) machining to the aerospace industry. Ever since the late 1960s, this automated process has been used in the precision machining of high-performance parts and equipment. And at Kaito Mould Works, we’ve been honing our use of CNC aerospace machining for well over three decades.

In addition to the most respected CNC lathe machining in the industry, our highly experienced machinists, engineers and project managers also provide electrical discharge machining (EDM), 5-axis machining and milling, and panel wiring and control systems — to name a few of our many services.

Complex Orders Filled Effortlessly

Our ability to custom machine almost any aerospace part or piece of equipment is matched only by our experience in working with traditional and non-traditional materials. From aluminum and titanium to heat-resistant plastics and exotic alloys, we can make the part you need with full confidence.

In addition to filling the most complex orders, at Kaito Mould Works, we deliver value and know-how every day. You can rest assured that you’re employing a certified ISO 9001 and AS9100 small business with experienced customer service representatives who are all dedicated to your satisfaction.

We encourage you to conta us and learn more about our world-class facility in Ephrata, PA, which was specifically constructed for the streamlined manufacturing of high-quality parts and equipment.

ကိုသတိရပါ: သင်တတ်နိုင်သော, ယုံကြည်စိတ်ချရသောနှင့်ထိရောက်သောစက်ဝန်ဆောင်မှုများလိုအပ်သည့်အခါ, သင်ဘုတ်ပေါ်မှာ Kaito မှ Mold Works လိုအပ်ပါတယ်။linkedin
ထိပ်ဆုံး