PAJISJE

pajisjet

Shtëpi / pajisjet
CNC workshop
Punëtori CNC
plastic injection molding workshop
punëtori për formimin e injeksioneve plastike
Edm-workshop
Edm-punëtori
Two head-edm-maching
Dy-kokë edm-maching
Two head-edm-maching
Dy-kokë edm-maching
CNC Workshop
Punëtori CNC


linkedin
Top